zdravotnické zařízení

Zdravotnické zařízení Mediam s.r.o.

Zdravotnické zařízení Mediam s.r.o. vzniklo v roce 1993 jako nástupce III.polikliniky ZÚNZ Stavební závody Praha – zdravotnického zařízení zabývajícího se problematikou, onemocněními a úrazy specifickými pro stavebnictví a průmysl, takže dostatečně a podrobně známe problematiku a algoritmus prací jednotlivých profesí, máme rozsáhlé zkušenosti s hodnocením rizik varujících před vznikem nemocí z povolání, vyplývající z charakteru jednotlivých profesí. Jsme česká společnost bez účasti zahraničního kapitálu.

 

Zdravotnické zařízení Mediam s.r.o. poskytuje:

  1.  Zdravotní péči hrazenou z všeobecného zdravotního pojištění Individuální nadstandardní péči-odborné poradny, mimořádné preventivní prohlídky dle věku a rizik pacienta, očkování nehrazené z všeobecného zdravotního pojištění
  2. Závodní preventivní péči
  3. Poradenská činnost

 

Zdravotní péči zajišťuje tým lékařů a středních zdravotnických pracovníků v oborech:

Ordinace 3 praktických lékařů, zajišťující vzájemnou zastupitelnost a tím garantovanou dostupnost zdravotní péče v ordinačních hodinách bez přerušení.Praktičtí lékaři jsou zapojeni do služeb Lékařské první pomoci, dané zákonem, spadající pod organizaci Magistrátu hlavního města Prahy.

Interní oddělení-komplexní interní vyšetření včetně počítačového EKG, screeningového spirometrického vyšetření, předoperačních vyšetření atd.

Oční oddělení vybavené moderními přístroji k vyšetření prostorového vidění,očního pozadí, kontaktní refraktometrie,vyšetření v rámci glaukomové poradny, strabologická poradna včetně dlouhodobých programů rehabilitačních cvičení zrakového aparátu, biomikroskopická vyšetření.

Neurologické oddělení-komplexní neurologická vyšetření včetně vlastního počítačového EEG, umožňujícího i brain mapping, vyšetření a úkony s oprávněním lékaře myoskeletální mediciny atd.

ORL oddělení a nově úkony foniatrie-nejmodernější audio kabina s vybavením pro přesné vyhodnocení sluchových ztrát, včetně vyšetření slovní audiometrie ve volném poli, nutné k předpisu sluchadel, distribuce sluchadel, možnosti tympanometrie, inhalací, vyšetření vestibulárního aparátu atd.

ORL oddělení a oční oddělení mají k dispozici vlastní operační sálek k ambulantním výkonům.

Rehabilitace-vybavení rehabilitačními přístroji Enraf Nonius, umožňujících aplikaci UZ, DD, interferenčních proudů, dále magnetoterapie, rotoped, parafinová lázeň atd.

Všichni lékaři jsou držiteli licencí České lékařské komory,garantující jejich odbornost, v oborech praktický lékař, interna, neurologie, ophtalmologie, ORL jsme držiteli licencí školitele lékařů před I.atestací.

Zdravotní péče a poradenská činnost je poskytována v sídle společnosti,poradenská činnost v rámci ZPP může být dle požadavků poskytována na pracovištích zadavatele. Sídlem společnosti je Tusarova 36, Praha 7.

Zdravotnické zařízení Mediam s.r.o. má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami /111, 207, 211, 201, 205, 209, 213/.

Působnost zdravotnického zařízení není omezena pouze na Prahu,poskytujeme zdravotní péči občanům celé republiky, cizincům pojištěným u VZP dle smlouvy, nepojištěným cizincům za přímou úhradu. Akutní poskytnutí první pomoci cizincům se řídí platnými mezinárodními úmluvami s vyúčtování prostřednictvím MZv.

 

 

 

Novinky

Oznámení

Od 25.8.2021 je nemocná MUDr. Pázlerová, zastupují ostatní praktičtí lékaři ve svých ordinacích.

Vyšetření ve všech  ambulancích je možné pouze pro objednané  pacienty  nebo po předchozí telefonní  domluvě s konkrétním lékařem . Vstup do ordinace s respirátorem třídy FFP2.Aby se zamezilo potkávání pacientů v čekárně, jsou pacienti objednáváni na určený čas.

Od 1. 5. 2021 je provozovatelem ORL ambulance společnost Alfa Medica s.r.o, tel. 283022147

děkujeme za pochopení

 

 

 

Kde nás najdete

Click to open larger map